బాంకెట్ హాల్స్

0

NH 31, Pradhan Nagar, Siliguri, West Bengal 734003, India, Siliguri

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

NH10, Ranipool, Sikkim 737135, India, Siliguri

వంటకం రకం: Chinese, Continental, Indian

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Ward No-3, Krishnanagar, Darjeeling, Mirik, West Bengal 734214, India, Siliguri

వంటకం రకం: Indian, Chinese, Continental

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Dr. B.R Ambedkar Road, Near Palzor Stadium, Sungava, Gangtok, Sikkim 737101, India, Siliguri

వంటకం రకం: Indian, Chinese, Continental

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

The, NH-31 Matigara, Uttorayon Township, Siliguri

Open Area For 1000 People

గరిష్ట సామర్ధ్యం 1000 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానం హాల్ అద్దె+ ప్రతి ప్లేట్ సిస్టమ్

ధర ₹ 4,00,000 నుంచి అద్దె + ప్రతి ప్లేట్‌కు ₹ 700 నుంచి

Royal Pavilion With Lawn

గరిష్ట సామర్ధ్యం 400 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానం ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 700/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 850/ధర

Auditorium

గరిష్ట సామర్ధ్యం 180 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానం ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 700/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 850/ధర

Room

గరిష్ట సామర్ధ్యం 120 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానం ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 700/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 850/ధర

Room

గరిష్ట సామర్ధ్యం 35 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానం ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 700/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 850/ధర

PDR 1

గరిష్ట సామర్ధ్యం 10 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానం హాల్ అద్దె+ ప్రతి ప్లేట్ సిస్టమ్

ధర ₹ 3,000 నుంచి అద్దె + ప్రతి ప్లేట్‌కు ₹ 700 నుంచి

PDR 2

గరిష్ట సామర్ధ్యం 10 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానం హాల్ అద్దె+ ప్రతి ప్లేట్ సిస్టమ్

ధర ₹ 3,000 నుంచి అద్దె + ప్రతి ప్లేట్‌కు ₹ 700 నుంచి

వంటకం రకం: Multi Cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్వాగత ప్రాంతం, స్టేజీ, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Upper Syari, Deorali, Gangtok, Sikkim 737102, India, Siliguri

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, బాత్‌రూమ్

3rd Mile, Sevok Road, Siliguri, West Bengal 734008, India, Siliguri

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, బాత్‌రూమ్

3rd Mile,, Sevoke Rd, Nimbu Basti, Siliguri, West Bengal 734008, India, Siliguri

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, బాత్‌రూమ్

Near Gorumara National Park, Opposite Lataguri Station, Lataguri, West Bengal 735219, India, Siliguri

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

NH 31 ,Mallaguri, Ward 46, Champasari, Siliguri, West Bengal 734003, India, Siliguri

స్పెషల్ ఫీచర్లు: బాత్‌రూమ్

Chalsa Hill Top, Jalpaiguri, Chalsa, West Bengal 735206, India, Siliguri

వంటకం రకం: Indian, Chinese, Continental

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

The Mall, Opposite Governor House, Darjeeling, West Bengal 734101, India, Siliguri

వంటకం రకం: Multi-cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

Opposite P.C.Mittal Bus Stand, 2nd Mile, Sevoke Road, Siliguri, West Bengal 734001, India, Siliguri

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

Meghnad Saha Sarani, Ward 2, Pradhan Nagar, Mallaguri, West Bengal 734003, India, Siliguri

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, బాత్‌రూమ్

George Mahbert Road, Opposite Church Road, Ward 11, Hakim Para, Siliguri, West Bengal 734001, India, Siliguri

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

Siliguri Industrial Estate, Sevoke Road, Jyoti Nagar, Bankim Nagar, Siliguri, West Bengal 734001, India, Siliguri

స్పెషల్ ఫీచర్లు: బాత్‌రూమ్

Near Mahananda Bridge, Hill Cart Road, Ward 1, Patiram Jote, Siliguri, West Bengal 734003, India, Siliguri

స్పెషల్ ఫీచర్లు: బాత్‌రూమ్

Near PC Mittal Bus Terminal, Opposite Uttarbanga Marwari Sewa Trust, 2nd Mile, Sevoke Road, Ward 41, Don Bosco Colony, Siliguri, West Bengal 734001, India, Siliguri

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, బాత్‌రూమ్

Sishir Bhaduri Sarani, Khudirampally,, Ward 11, Hakim Para, Siliguri, West Bengal 734001, India, Siliguri

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, బాత్‌రూమ్

Tea Auction Centre Road, Green Park, (Near AAEI Club) Mallaguri., Ward 46, Champasari, Siliguri, West Bengal 734003, India, Siliguri

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

1 మరిన్ని చూపించు