Fotolane

ஃபோட்டோகிராஃபர், சிலிகுரி

+91 98006 1 2151

Metro Tower, 1st Floor, 24 Bankim Chandra Road, Hakimpara, Siliguri, West Bengal 734001
+919800612151
+919832084731
fotolaneindia@gmail.com
9800612151
www.fotolane.in
https://www.facebook.com/fotolane
https://www.instagram.com/fotolane_india/

ஃபோட்டோகிராஃபர் Fotolane,

'Take A Walk Down To The Memory Lane With FOTOLANE.
Get the perfect shot on your special day.
Get the Professional Photography & Video Services within your budget.
Call or Ping us

ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்டைல் பாரம்பரிய, கேன்டிட்
மற்ற சேவைகள் Photo Retouch, Album Designing, Video Editing
பயணிக்க முடியும் ஆம்
தொழில்நுட்பங்கள் டிஜிட்டல்
அனைத்து புகைப்படங்களை அனுப்புகிறது ஆம்
ஃபோட்டோகிராஃபிக் அறிக்கைக்கான சராசரி டெலிவரி டைம் 3 மாதங்கள்
பேசும் மொழிகள் ஆங்கிலம், இந்தி, பெங்காலி (பங்களா)

Specializations and services

1 நாள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்
₹ 5,000 – 25,000
1 நாள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்
₹ 15,000 – 50,000
வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி
₹ 10,000 – 80,000
2 நாட்கள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்
₹ 10,000 – 50,000
2 நாட்கள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்
₹ 30,000 – 85,000
3 நாட்கள் ஃபோட்டோகிராஃபி பேக்கேஜ்
₹ 30,000 – 80,000
3 நாட்கள் ஃபோட்டோ + வீடியோ பேக்கேஜ்
₹ 45,000 – 1,00,000
கூடுதல் ஆல்பம்
₹ 8,000 முதல்
பாரம்பரிய ஃபோட்டோகிராஃபி, ஒரு நாளுக்கு
₹ 3,000 – 7,000
கேன்டிட் ஃபோட்டோகிராஃபி, ஒரு நாளுக்கு
₹ 5,000 – 25,000

போர்ட்ஃபோலியோ மாதிரிகள்

 • லைக்குகள்
  2
 • லைக்குகள்
  1
 • லைக்குகள்
  1
 • லைக்குகள்
  2
 • லைக்குகள்
  2
 • லைக்குகள்
  2
 • லைக்குகள்
  2
 • லைக்குகள்
  2
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
அனைத்து போர்ட்ஃபோலியோவையும் காண்க (புகைப்படங்கள் - 31)

மற்ற ஆல்பங்கள்

Cinematic Wedding Videos 2 வீடியோக்கள்