Flashback - The Memory Makers
ஃபோட்டோகிராஃபர்
சிலிகுரி

+91 98326 0 0755

Siliguri ,West Bengal
+919832600755
flashback.memorymakers@gmail.com
சேவைகள்

Wedding photography, one day

₹ 25,000 — 45,000

ஸ்டோரி ஃபோட்டோகிராஃபி

₹ 10,000 — 15,000

ஃபோட்டோபுக்

₹ 8,000 — 16,000

Non-studio photography, per hour

₹ 5,000 — 10,000

Object photography, per object

₹ 1,500 — 3,000

ஃபோட்டோகிராஃபர் Flashback - The Memory Makers,

ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்டைல் பாரம்பரிய, கேன்டிட், ஃபைன் ஆர்ட்
சேவைகள் வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி, ஆல்பங்கள், டிஜிட்டல் ஆல்பங்கள், வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி, புகைப்பட பூத், வீடியோகிராஃபி, ரிசப்ஷன் ஃபோட்டோகிராஃபி, வெட்டிங்கிற்கு பிந்தைய ஃபோட்டோகிராஃபி, குழந்தைகள் ஃபோட்டோகிராஃபி, ஃபேஷன் ஃபோட்டோகிராஃபி, போர்ட்ரேட் ஃபோட்டோகிராஃபி, லைஃப்ஸ்டைல் ஃபோட்டோகிராஃபி, நிகழ்ச்சி ஃபோட்டோகிராஃபி
பயணிக்க முடியும் ஆம்
தொழில்நுட்பங்கள் டிஜிட்டல்
பேசும் மொழிகள் ஆங்கிலம், இந்தி, பெங்காலி (பங்களா)

போர்ட்ஃபோலியோ மாதிரிகள்

 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
 • லைக்குகள்
  0
அனைத்து போர்ட்ஃபோலியோவையும் காண்க (புகைப்படங்கள் - 16)

மற்ற ஆல்பங்கள்

Tanushree & Soumya. 10 புகைப்படங்கள்