The Royal Plaza, Gangtok

बॅन्क्वेट हॉल

शाकाहारी थाळी ₹ 1,100 पासून

मांसाहारी थाळी ₹ 1,400 पासून

1 अंतर्गत जागा 110 लोक

+91 3592 28 0 032

Upper Syari, Deorali, Gangtok, Sikkim 737102, India, Siliguri
+91 3592 280 032
gmtrp@sarovarhotels.com
trp@sarovarhotels.com
http://www.sarovarhotels.com/gangtok-hotels/the-royal-plaza/
बॅन्क्वेट हॉल