EDIT ZONE
વિડીયોગ્રાફર
સિલિગુરી

+91 96144 1 8949

editzone.videostudio@gmail.com
Siliguri
+919614418949
સેવાઓ

લગ્નનું ફિલ્મીંગ, એક દિવસ

₹ 10,000 — 30,000

લગ્ન પહેલાનો વિડિઓ

₹ 20,000 — 60,000

સ્ટુડિયો ફીલ્મીંગ, કલાક દીઠ

₹ 3,000 — 30,000

બિન-સ્ટુડિયો ફીલ્મીંગ, કલાક દીઠ

₹ 5,000 — 50,000

વિડિઓ ડિજિટાઇઝેશન, વિડીયો દીઠ

₹ 1,000 — 5,000

પ્રેઝન્ટેશન ફીલ્મીંગ

₹ 20,000 — 1,50,000

પ્રોમોશનલ વિડીયો

₹ 10,000 — 30,000

વિડીયોગ્રાફર EDIT ZONE,

પોર્ટફોલિયોના નમૂનાઓ

 • લાઈક્સ
  0
 • લાઈક્સ
  0
 • લાઈક્સ
  0
 • લાઈક્સ
  0
તમામ પોર્ટફોલિયો જુઓ (ફોટાઓ - 4)

અન્ય આલ્બમ

Wedding 13 ફોટાઓ અને 2 વિડીયો
Pre Wedding 7 ફોટાઓ અને 1 વિડીયો